Những con số

Nhịp đập của tim
Hô hấp bậc thang là 1 bài tập hô hấp kết hợp nhiều kỹ thuật để được nghiên cứu về sự kiểm soát hơi thở theo nhịp điệu của hô hấp.
Tư thế của cơ thể
∙ Giống như ở các bài tập khác, ngồi trên ghế hoặc ngồi ở trên đất với tư thế thiền.
∙ Bắt mạch hoặc cố gắng nghe được nhịp tim đập. Nhịp của kỹ thuật này như sau:
Bài tập 1: Thì hít vào bậc thang
∙ Hít vào 2 nhịp tim.
∙ Nín thở 2 nhịp tim.
∙ Hít vào 2 nhịp tim.
∙ Nín thở 2 nhịp tim.
∙ Tiếp tục với cách thức này cho đến khi nào không thể thu thêm khí vào mũi nữa.
+ Nín thở 8 nhịp.
+ Thở ra bằng mũi càng chậm và càng nhẹ nhàng thì càng tốt.
+ Thực hiện lại 8 lần.
Từ từ kéo dài thì nín thở (nếu có thể) trước khi thở ra ngoài.
Bài tập 2: Thì thở ra bậc thang
Ngược lại ở với bài tập 1.
+ Hít vào hoàn toàn.
+ Nín thở 8 nhịp tim.
+ Thở ra bậc thang:
∙ Thở ra 2 nhịp tim.
∙ Nín thở 2 nhịp tim.
∙ Thở ra 2 nhịp cho đến khi bạn không thể thở ra được nữa.
∙ Tập lại 8 lần.
Trong bài tập thở này, điều được chú ý là số bậc thang liên tiếp khi hít vào cũng như khi thở ra từ từ, bạn sẽ tập để có thể kéo dài thêm số bậc thang.
Bài tập 3: Chu kỳ hoàn toàn của nhịp thở
Thì 1 và thì 2 đều bậc thang.
Chu kỳ này bao gồm sự kết hợp thì hít vào (1) và thì thở ra (2) bằng bậc thang:
1. Hít vào 2 nhịp – Nín thở 2 nhịp
2. Nín thở càng lâu thì càng tốt
∙ Thở ra 2 nhịp – Nín thở 2 nhịp – Thở ra 2 nhịp
∙ Nín thở 2 nhịp
Tập từ từ để đạt được 3 đến 4 bậc thang liên tiếp khi thở ra và hít vào, với 6 hoặc 8 bậc thang.
Hiệu quả
Ngoài việc hô hấp theo nhịp tốt, bài tập này còn rất hữu hiệu để điều hòa cho huyết áp động mạch. Người bị cao huyết áp hoặc thấp huyết áp đều có thể tập được.
Không khí trong thành phố của chúng ta
Do ngành công nghiệp phát triển mạnh cùng với sự gia tăng không ngừng của các phương tiện giao thông có động cơ, những thành phố lớn trên thế giới ngày nay phải đương đầu với những vấn đề phức tạp do ô nhiễm bầu khí quyển. Ngoài những thành phố lớn như Bangkok, Tokyo, Mexico, Paris, Rome bị ô nhiễm do lượng khí thải thì các thành phố khác cũng đều có tỷ lệ ô nhiễm rất lớn.

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published