Trong những giai đoạn đầu của tiến hóa

Bạn sẽ không cảm nhận một ý nghĩa nào, và bạn phải học hỏi về tất cả các thứ ngoài ta trong đời, nhưng bạn không phải học hỏi về tất cả các thứ ngoài ta trong đời, nhưng bạn không phải học tồn tại như thế nào. Con người xuất hiện theo tự nhiên, có một hệ thần kinh của con người là chuyện của tự nhiên. Kết hợp với hệ thần kinh đó là nhận thức của con người, điều này cho thấy bạn là con người đối lập với bộ phận các loài khác. Với hiểu biết này đã nảy sinh những cảm giác đầu tiên khiến chúng ta đáp lại tình yêu thương, lòng tin, lòng trắc ẩn và những trạng thái cảm nhận cần thiết khác. Đó là những thứ bắt đầu có nơi chúng ta, song cũng là những gì chúng ta muốn tìm, bởi mỗi thứ ấy đều tăng trưởng. Sống từ một mức nhận thức mà nói được ta là tình yêu thương có nghĩa là sống từ một mức tại đó tình yêu thương có thể phát triển. Trong những giai đoạn đầu của tiến hóa cá thể con người, phần lớn người ta còn ngạc nhiên về những trạng thái cần thiết này. Họ còn lẫn lộn không biết những thứ đó có phẩm chất đáng yêu, đáng tin cậy, mạnh mẽ, có giá trị… hay không. Bạn không thể tìm hiểu về những trạng thái này bằng cách cố chứng minh là có chúng cho chính bạn. Để có được tình yêu thương bằng hành động tốt, tỏ ra là người dễ chịu, học cách bằng mưu đồ mà tạo ra sự hấp dẫn, thu hút xã hội, thì bao giờ cũng kết thúc trong thất bại, bởi một khi bạn ngưng thể hiện theo những cách tự luyện như vậy thì cái dáng dấp, thái độ còn lại nơi bạn không thể không gây nghi ngờ. Mục đích tìm tới tình yêu thương vượt ra ngoài hành vi và ứng xử, bởi vào lúc đầu óc quyết định nhìn vào nội tâm, và khi điều đó đang xảy ra, thì việc tìm tới này biến thành một kiểu tìm tới cái tôi bản chất, cái tôi ấy biết ta là tình yêu thương. Có sự thật về chính bạn tại mỗi nhận thức của bạn, nhưng sau khi bạn lột hết các lớp vỏ củ hành thì sự thật cơ bản nhất là đây bạn là tình yêu thương, bạn là lòng trắc ẩn, bạn là cái đẹp. Bạn là một thực thể là một con người. Bạn là nhận thức và tinh thần. Bất kỳ câu nào trên đây cũng có thể sử dụng như một câu khẳng định, nói rằng đúng như vậy. Kỹ thuật này có sức mạnh cực kỳ là lưu ý để bạn nhớ lại bản chất của bạn, mà còn hơn thế, nó nhắc nhở để bạn nhớ tới mục tiêu của bạn, mục tiêu phát triển tới điểm tại đó câu ta tình yêu thương ở mặt ngoài ý thức của bạn, không bị chôn vùi trong sâu thẳm mịt mùng.

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published