Vành đai bụng được kiểm soát

∙ Thở ra hoàn toàn để làm khí ở trong phổi ra hết.
∙ Nín thở: Nín thở kéo dài trên 4 nhịp đập của tim.
∙ Hít vào trên 4 nhịp đập của tim.
∙ Nín thở trên 4 nhịp đập của tim.
∙ Thở ra trên 4 nhịp đập của tim.
∙ Thực hiện bài tập này khoảng 15 phút.
Hô hấp vuông nhịp đôi
Với sự tập luyện, bạn làm tăng từ từ thời gian thở để thực hiện những nhịp sau đây:
∙ 5 – 5 – 5 – 5
∙ rồi 6 – 6 – 6 – 6
∙ Cho đến khi sự hô hấp vuông nhịp đôi 8 – 8 – 8 – 8.
∙ Nín thở trên 8 nhịp tim – hít vào trên 8 nhịp tim – nín thở trên 8 nhịp tim – thở ra trên 8 nhịp tim.
Hô hấp với nhịp xen kẽ
Đây là một bài tập hô hấp theo nhịp mới rất năng động dựa trên nhịp 1 – 4 – 2 – 4.
∙ Hít vào trên 1 nhịp đập, nín thở 4 nhịp đập.
∙ Thở ra trên 2 nhịp đập, nín thở trên 4 nhịp đập.
∙ Với sự thực hành, bạn có thể tăng thời gian và dần dần thực hiện nhịp 2 – 5, 3 – 5, 3 – 6, 4 – 6.
Nhịp 2 – 3 – 5 – 2
Nhịp này dễ cho thì thở ra dài, nhưng nín thở ngắn. Thường dễ thực hiện đối với những người muốn tập.
∙ Hít vào trên 3 nhịp tim.
∙ Nín thở trên 2 nhịp tim.
∙ Thở ra trên 5 nhịp.
∙ Nín thở trên 2 nhịp tim.
Lời khuyên:
Hít thở không gồng (không co quắp, hô hấp phải tự nhiên và không gắng sức). Tập từ từ, tập trung lên sự hô hấp. Tập tối thiểu 10 đến 15 phút cho một bài tập để đạt được hiệu quả.
Hô hấp hoàn toàn xen kẽ
Trong bài tập này người ta chỉ nín thở một lần sau khi hít vào.
Bài tập 1:
∙ Hít vào kéo dài 4 nhịp đập của tim.
∙ Nín thở kéo dài 8 nhịp tim.
∙ Thở ra kéo dài 8 nhịp tim.
Tư thế của cơ thể giống với những bài tập trước. Hãy hít thở hoàn toàn cơ hoành, lồng ngực và dưới xương đòn, kiểm soát vành đai bụng. Hít thở nhẹ nhàng và chậm, bắt mạch nếu bạn không nghe được nhịp tim. Thêm từ từ thời gian nín thở để đạt được nhịp ở bài tập 2.
Bài tập 2:
∙ Hít vào trên 4 nhịp tim.
∙ Nín thở trên 16 nhịp.
∙ Thở ra trên 8 nhịp.
Hiệu quả
Hô hấp này giúp cho quá trình trao đổi khí, cung cấp oxy cho cơ thể và làm cơ thể này động, có nhiều tác động có lợi làm tinh thần, làm tinh thần yên ổn.
Ví dụ chương trình trong 1 tháng
Những bài tập hô hấp theo nhịp
12 phút trong ngày cho 1 bài tập
Bài tập 1: Hô hấp vuông – 4 phút
Nhịp: 4I – 4R – 4E – 4R
Tuần đầu: 5I – 5R – 5E – 6R
Tuần 2: 6I – 6R – 6E – 6R
Tuần 3: 7I – 7R – 7E – 7R
Tuần 4: 8I – 8R – 8E – 8R
Bài tập 2: Hô hấp nhịp xen kẽ – 4 phút
Nhịp: 1I – 4R – 2E – 4R
Tuần đầu: 2I – 5R – 3E – 5R
Tuần 2: 3I – 6R – 4E – 6R
Tuần 3: 4I – 7R – 5E – 7R
Tuần 4: 5I – 8R – 6E – 8R
Bài tập 3: Hô hấp nhịp hoàn toàn – 4 phút
Nhịp: 4I – 8R – 8E
Tuần 1: 5I – 9R – 9E
Tuần 2: 6I – 10R – 10E
Tuần 3: 7I – 11R – 11E
Tuần 4: 8I – 12R – 12E
I: Hít vào R: Nín thở E: Thở ra

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published